ladda ner Att leda på distans - i tid och rum pdf

ladda ner Att leda på distans - i tid och rum pdf

Att leda på distans - i tid och rum

  • Siffra: 329498967134404
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 2566)
  • Paperback : 170 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Vad krävs för att leda en organisation som finns geografiskt spridd? Hur motiverar man personer att verka mot samma mål, trots att de sällan träffas i tid och rum? Boken beskriver svårigheter och möjligheter i detta uppdrag.

Läs mer
Distansarbete förknippar de flesta med distans i tid och/eller rum. Boken vidgar begreppet till att även omfatta kulturell och mental distans. Boken beskriver ur ett ledningsperspektiv olika typer av distansarbete och ger handfasta tips och metoder.

Boken fokuserar på skillnaderna mot en traditionell organisation. Den tar också upp de problem som uppstår i en blandorganisation, där en del medarbetare arbetar på plats och en del på distans. Boken visar hur man organiserar och planerar, vilka metoder och tekniska hjälpmedel som finns. Den har rikligt med exempel.

Om författarna
Maria Nordengren är konsult inom ledarskap och organisationsutveckling.
Bengt Olsen är docent vid Uppsala universitet. Han arbetar inom området effektivare användning av resurser inom företag och organisationer genom flexibelt arbete och lärande.

Relaterade böcker