Så resonerar Roger i boken Hotande…"> Hotande närhet pdf, epub ebook - piglovers.org

Hotande närhet pdf, epub ebook

 Hotande närhet pdf, epub ebook

Hotande närhet

  • Siffra: 925031587781676
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 1678)
  • Paperback : 149 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

"Lura mig en gång, fy skäms på dig; lura mig hundra gånger, fy skäms på mig."

Så resonerar Roger i boken Hotande närhet som är skriven för anhöriga i borderlinerelationer, inte minst partners.

Måste man upprätta en "distanserad närhet" för att kunna leva i en borderlinerelation? Eller kan man leva ett relativt normalt liv tillsammans?

Med sin förankring i de anhörigas roll är Hotande närhet ett viktigt bidrag till en djupare förståelse av fenomenet borderline och de svårigheter närstående ofta tampas med.

Boken vänder sig också till dem som i sin yrkesutövning möter personer med borderlineproblematik. Den är skriven så att den med behållning kan läsas av alla intresserade.

Relaterade böcker