uppkopplad Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt pdf, epub

uppkopplad Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt pdf, epub

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

  • Siffra: 439751042083500
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 1586)
  • Paperback : 141 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som inträffat under senare år.

I denna lärobok ges inledningsvis en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och kredittagarens inbördes rättigheter och skyldigheter med avseende på pantsäkerhet i lös egendom. I denna upplaga har hänsyn tagits till den utveckling som skett de senaste åren.

Boken är avsedd för den grundläggande juristutbildningen i krediträtt, men lämpar sig även för såväl praktiserande jurister som personer i bankbranschen m.fl.

Relaterade böcker