Mindfulness pdf, epub

 Mindfulness pdf, epub

Mindfulness

  • Siffra: 936237079614992
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 2604)
  • Paperback : 142 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Mindfulness har snabbt ökat i popularitet de senaste åren, mycket tack vare den legitimitet som internationell forskning om arbetssättet bidragit till. I Sverige har mindfulness kommit att få stort genomslag i vården i form av olika behandlingsmetoder.

I den tvärvetenskapliga Mindfulness - tradition, tolkning och tillämpning lägger författarna humanistiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv på mindfulness. De gör nedslag även bland praktiserande buddhister, psykologer och mindfulnessinstruktörer och stimulerar till befruktande samtal mellan akademi och fältet där mindfulness lärs ut.

För första gången samlas forskare för att ge nya infallsvinklar på hur idéerna omtalas och synliggörs, och hur detta påverkar vår uppfattning om vad mindfulness "är". Antologins kritiska reflektioner syftar till att nyansera den populära bilden av mindfulness som enbart "medveten närvaro".

Medverkande:

Katarina Plank
Jenny Eklöf
Mats Hilte
Joakim Gavazzeni
Elisabeth Kenne Sarenmalm
Anne-Christine Hornborg
Per Drougge

Relaterade böcker