M 2a pdf, epub ebook

 M 2a pdf, epub ebook

M 2a

  • Siffra: 480302618733114
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 2224)
  • Paperback : 126 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

M-serien är en matematikserie för gymnasieskolan, utvecklad för GY2011. Fullt utbyggd kommer serien att täcka samtliga gymnasieprogram. Den passar även för vuxenutbildning och basår.

Läs mer
M-serien har tre ingångar:
- 1a för yrkesprogram
- 1b för samhällsvetenskaps- och ekonomiprogram samt estetiska och humanistiska program
- 1c för naturvetenskaps- och teknikprogram.
Martin Holmström, Eva Smedhamre och Jonas Sjunnesson utvecklar tillsammans med Liber en heltäckande matematikserie för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I enlighet med den nya ämnesplanen är M-seriens böcker specialanpassade för respektive ingång.
M1a, M2a
Böckerna riktar sig till yrkesprogrammen men passar även för vuxenutbildning. Framställningen är tydlig och språket enkelt. Matematiska begrepp förklaras på ett lättfattligt sätt och ofta med praktisk anknytning. Många lösta typexempel, tester och repetitioner gör matematiken begriplig.
M1a innehåller gott om uppgifter för färdighetsträning. Dessa är indelade i två nivåer vilket gör det lätt att individualisera. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" underlättar diskussion och kommunicerande kring matematiken. Fördjupningsavsnitt finns samlade längst bak i boken. M1a ger en god matematisk grund för framtida yrkesliv.
M1b, M2b, M3b
Böckerna riktar sig till samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet samt till estetiska och humanistiska program. De passar även för vuxenutbildning.
I likhet med övriga böcker i M-serien innehåller böckerna gott om uppgifter för färdighetsträning. Dessa är indelade i tre nivåer vilket gör det lätt att individualisera. Nya begrepp förklaras på ett enkelt sätt och många lösta typexempel, tester och repetitioner bidrar till att ge en ökad förståelse för det aktuella avsnittet. Fördjupningsavsnitt samt inspirerande utmaningar är invävda i kapitlen. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Böckerna ger en god grund för fortsatta studier.
M1c, M2c, M3c, M4, M5 (ht 2013)
Böckerna är specialanpassade för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. De passar även för vuxenutbildning och basår.
Böckerna ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Böckerna ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
Första kapitlet i M4 behandlar Trigonometri för kursen Matematik 4 och finns som pdf gratis. I väntan på M4 föreslår vi annars att du använder Matematik från A till E kurs D och kompletterar med tre avsnitt från kurs E, se förslag (pdf).
Utmärkande för M-serien
- Speciellt utvecklad för GY 2011
- Tre ingångar, inklusive NT
- Gott om uppgifter för färdighetsträning
- Nivåindelade uppgifter
- Kommunicera-uppgifter
- Upptäck och visa-uppgifter
- Kapitelprov
- Blandade uppgifter
- Genomsyrad av ämnesplanens syften och förmågor.
- Ett läromedel som fungerar i klassrummet!
M-serien lärarmaterial (nedladdningsbar)
Innehåll: Förslag på tidsplaner och kapitelprov. För c-spåret och M2b finns bedömningsanvisningar enligt Skolverkets modell. Materialet går att skriva ut. Proven finns i både Pdf- och Wordformat (redigerbara).
I dagsläget finns material till följande böcker:
- M1a
- M1b, M2b
- M1c, M2c, M3c
Libers ambition är att komplettera med kapitelprov till M2a och M3b inom 6 månader efter att respektive bok finns till försäljning.

Om författarna
Martin Holmström - har verkat som gymnasielärare

Relaterade böcker