ladda ner Mondo Matematik 2A Elevbok pdf

ladda ner Mondo Matematik 2A Elevbok pdf

Mondo Matematik 2A Elevbok

  • Siffra: 764245853782643
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 3266)
  • Paperback : 140 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Mondo matematik är ett basläromedel i matematik för grundskolan, målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11. Programmering ingår som en del av grundkursen.

Mondo matematik 2A genomsyras av fem bärande tankar: kommunikation och samarbete, utvecklandet av begrepp, praktiska undersökningar och aktiviteter, utvecklandet av matematiska begrepp och matematiska modeller samt forskning och beprövad erfarenhet
.
Elevboken är uppdelad i tre kapitel. Kapitlen inleds med en samtalsbild, kapitlets mål, förmågorna, aktuella begrepp och en diskussionsfråga. Samtalsbilden följs av en undersökning där eleverna ges möjlighet att upptäcka matematiska samband som sedan ligger till grund för arbetet i kapitlet.

Till varje mål i kapitlet finns det en inledande aktivitet som låter eleverna praktiskt arbeta med det aktuella målet och ger grunden för arbetet i elevboken. Varje mål avslutas med Minikollen som är en uppföljning av målet kombinerat med en självbedömning, på samma uppslag finns det möjlighet att på olika nivåer arbeta vidare inom samma mål.

Arbetet med de olika förmågorna vävs in då färdighetsträning varvas med problemlösning och diskussionsuppgifter som eleverna arbetar med enskilt, i par och i grupp.

Kapitlet avslutas med en diagnos som tar upp samtliga mål i kapitlet, följt av repetition och utmaningsuppgifter.

Elevboken kompletteras med räknehäfte. Här ges eleverna möjligheten att visa sina lösningar och att föra utvidgade resonemang.

Mondo matematik i korthet:
* möter varje elev på rätt nivå med varierad träning och repetition
* varierad undervisning genom aktiviteter, minilektioner, filmer och genomgångar
* programmering ingår som en del av grundkursen

Relaterade böcker