ladda ner online En robust personalförsörjning av det militära försvaret. SOU 2016:63. : Betänkande från 2015 års personalförsörjningsutredning pdf

ladda ner online En robust personalförsörjning av det militära försvaret. SOU 2016:63. : Betänkande från 2015 års personalförsörjningsutredning pdf

En robust personalförsörjning av det militära försvaret. SOU 2016:63. : Betänkande från 2015 års personalförsörjningsutredning

  • Siffra: 990134410495811
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 5.0/5 (Votes: 4246)
  • Paperback : 170 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Utredningens bedömning är att såväl det försämrade omvärldsläget som svårigheterna att helt på frivillig väg bemanna krigsförbanden motiverar att regeringen fattar beslut om att skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt i form av grundutbildning åter ska tillämpas eftersom det behövs för Sveriges försvarsberedskap.

Personalförsörjningen av det militära försvaret ska, enligt utredningen, även i fortsättningen bygga på frivillighet så långt Försvarsmaktens rekryteringskraft medger. Den årliga volymen kallade till mönstring, både män och kvinnor, bör utgå från resultatet av föregående års frivilliga intresseanmälningar. Inriktningen bör vara att antalet uttagna till plikt genom kallelse och antalet som gjort en intresseanmälan och går vidare in i pliktsystemet tillsammans ska uppfylla Försvarsmaktens totala årliga personalbehov.

Särskild utredare: Annika Nordgren Christensen.

Relaterade böcker