Drama i undervisningen pdf, epub ebook

 Drama i undervisningen pdf, epub ebook

Drama i undervisningen

  • Siffra: 38150471620388
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 3853)
  • Paperback : 112 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

I den här boken beskriver och presenterar Betty Jane Wagner en pedagogik som utvecklats av den engelska dramapedagogen Dorothy Heathcote. En av hennes huvudteser bygger på insikten att ingen verklig kunskap kan utvecklas om inte tillfälle ges för det abstrakta att breddas till igenkännbar verklighet. Detta sker främst genom drama. ... en insiktsfull bok om denna karismatiska pedagog vars idéer får allt större genomslagskraft världen över. Styrkan i Wagners bok är att hon belyser Heathcotes idéer genom exempel på övningar som pedagogen genomfört. ... Bokens målgrupp bör vara lärare från förskolan och upp till gymnasiet: detta visar också på bredden i Heathcotes pedagogik som i föreliggande volym fått en utmärkt presentation.

Relaterade böcker