Matematik Origo 3b pdf ebook

 Matematik Origo 3b pdf ebook

Matematik Origo 3b

  • Siffra: 373059743710206
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.8/5 (Votes: 1358)
  • Paperback : 128 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Matematik Origo är en komplett serie matematikböcker för de studieförberedande programmen som gör det lätt att arbeta med problemlösning, resonemang och förståelse. Matematik Origo består i varje kurs av tre komponenter: en elevbok, en Lärarguide och kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter.

Tydlig struktur och stort matematikinnehåll
Matematik Origo har en tydlig struktur och ett stort matematikinnehåll. Genomtänkta och realistiska uppgifter utmanar eleven till fördjupad matematisk förståelse och ger eleven möjlighet att utveckla olika matematiska förmågor. Stor vikt läggs vid problemlösning och matematiska resonemang.

* Varje kapitel inleds med aktuellt centralt innehåll och tydliga målbeskrivningar. Kapitlet avslutas med ett test.
* Stort utrymme lämnas till förklaringar av matematiken. Teori och exempel är skrivna så att eleven lätt kan följa med i framställningen.
* Boken innehåller varierade uppgifter på tre nivåer med problemlösning för alla. I slutet av varje kapitel möter eleven större uppgifter som sätter matematiken i ett sammanhang och utmanar elevernas resonemangs-, begrepps- och relevansförmåga.

Ett omfattande lärarstöd
Till varje elevbok hör ett gediget lärarstöd i form av en Lärarguide och kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter.

Läs mer om Matematik Origo på www.sanomautbildning.se/matematikorigo

Relaterade böcker