läsa Hänsynstagandets paradoxer : om äldre, närstående och biståndshandläggare vid flytt till särskilt boende pdf, epub ebook

läsa Hänsynstagandets paradoxer : om äldre, närstående och biståndshandläggare vid flytt till särskilt boende pdf, epub ebook

Hänsynstagandets paradoxer : om äldre, närstående och biståndshandläggare vid flytt till särskilt boende

  • Siffra: 540236565424595
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 4257)
  • Paperback : 137 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Syftet med denna avhandling är att i en samhällelig kontext belysa den process som
föregår äldre människors eventuella flyttning från eget boende till särskilt boende.
Med den äldres flyttprocess i fokus har intervjuer ägt rum med 21 äldre personer,
deras närstående och biståndshandläggare. För att försöka förstå det som händer, och
hur de upplever och beskriver denna process, har flera olika perspektiv och teoretiska
infallsvinklar använts.
Hänsyn och hänsynstagande har visats sig vara ett framträdande drag såväl hos de äldre
som hos deras närstående och hos biståndshandläggare. Som ett resultat framkommer
att de inblandade använder idealen om den gamla människans självständighet och
självbestämmande för att rättfärdiga egna ageranden och förhållningssätt. Dessa ideal
som finns både i politiska riktlinjer, och som värderingar i samhället i stort, bidrar i
samband med de äldres flyttprocess till en utpräglad försiktighet och till att ansvaret
för flyttbeslutet framstår som oklart. I praktiken leder det till att ingen tar riktigt
ansvar för att ett beslut fattas i en eller annan riktning.
Denna flyttprocess kan beskrivas som ett spänningsfält präglat av ömsesidiga komplexa
samspel fyllda av hänsyn där de äldre, deras närstående och biståndshandläggarna
lägger ansvaret på någon annan eller någonting annat. Idealen om de äldres
självständighet och självbestämmande blir i mötet med vardagens praktik svåra att
uppnå och visar sig i stället som "hänsynstagandets paradoxer".

Relaterade böcker