Global demokrati : hur vi på hundra år kommit halvvägs till en demokratisk världsordning pdf epub

 Global demokrati : hur vi på hundra år kommit halvvägs till en demokratisk världsordning pdf epub

Global demokrati : hur vi på hundra år kommit halvvägs till en demokratisk världsordning

  • Siffra: 494357416142365
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 3273)
  • Paperback : 109 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Världen globaliseras. Länder blir mer och mer beroende av varandra genom handel, transporter, miljö, migration och finansiella transaktioner. Men går utvecklingen mot en demokratisk världsordning? Det tog två hundra år för demokratin att utvecklas inom nationalstaten, från upplysningstidens idéer till införandet av allmän och lika rösträtt vid första världskrigets slut. Med samma tidsperspektiv på internationell nivå och med Versaillesfreden som utgångspunkt skulle vi följaktligen ha kommit halvvägs till en demokratisk världsordning.

Vi kan inte vara säkra på att en överstatlig världsordning någonsin kommer att uppnås. Det finns emellertid tillräckligt många tecken på en sådan förskjutning för att idén ska väcka statsvetenskapligt intresse. I den här boken skisseras utvecklingen i tre steg: upprättandet av Internationella brottmålsdomstolen, överföringen av makt från nationalstaterna till federalistiska organ som Europeiska unionen samt Förenta nationernas ökade användning av resolutioner som är bindande för medlemmarna och fattade med majoritetsbeslut.
Global demokrati vänder sig till studenter i statsvetenskap men kan med fördel läsas av alla som intresserar sig för frågor om demokrati och globalisering.

Relaterade böcker