uppkopplad Metafor pdf

uppkopplad Metafor pdf

Metafor

  • Siffra: 405727871505658
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 5.0/5 (Votes: 1565)
  • Paperback : 190 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Metafor är ett heltäckande läromedel i Svenska 1 för gymnasieskolans yrkesförberedande program. Läromedlet finns som både tryckt och digitalt läromedel.

Metafor innehåller tolv teman:
Lässtrategier för skönlitterära texter
Samtal kring skönlitterära texter
Att utveckla läsförståelse - faktatexter
Att utveckla läsförståelse - digitala texter
Att utveckla läsförståelse - mötet med poesi
Att söka, läsa och granska information
Att läsa, granska och ta ställning - nätetik och källkritik
Att skapa egna texter
Informerande tal med presentationstekniska hjälpmedel
Argumentationsteknik och argumenterande text
Språkliga skillnader - språksociologi
Språkriktighet
 
I läromedlet är läsning och text i fokus och det finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla. Eleverna får läsa olika texter och ta del av hur texttyper byggs upp, men också hur olika strategier och samtalsmodeller kan användas för att fördjupa förståelsen. I varje avsnitt finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons- och självskattningsformulär. Guiderna och mallarna fungerar utmärkt som stöd för elevernas arbete och som repetition efter varje moment. Kamratresponsen och självskattningen tränar förmågan att granska eget och andras arbete. De olika avsnitten utgår ifrån ämnesplanen i svenska, så att både du som lärare och dina elever vet vad som tränas och vad målet är.

Metafor i korthet:
* läsning och text i fokus
* tydliga stödstrukturer som gynnar alla
* med mallar, guider, kamratrespons och självskattning
* utgår från ämnesplanen i svenska, tydliggör vad som tränas och vad målet är

Relaterade böcker